Hoe werkt het?

*Na aanmelding wordt er gekeken welke zorgboerderij mogelijk geschikt is.
Er kan bij verschillende zorgboeren kennis worden gemaakt.
Zo ontdekt u wat de beste plek is en waar uzelf of uw familielid zich het beste thuis voelt.
De klik tussen cliënt en zorgboer is hierbij van belang.

*Na de definitieve keuze vindt er een intakegesprek plaats.
Hierin worden alle afspraken over de begeleiding en het verblijf (de zorg) doorgenomen.

*Er wordt een zorgovereenkomst ondertekend en zorgdoelen opgesteld.
Ook brengen we in beeld welke medicijnen er worden gebruikt.

*Na twee à drie maanden vindt er een tussentijds gesprek plaats met de cliënt,
een familielid, de zorgboer en de zorgcoördinator van Zorgboeren Zuid-Holland.

*Daarna is er jaarlijks een evaluatiegesprek.

*Bij de beeïndiging van de zorg behoort een exitgesprek tot de mogelijkheden.

Zoek een zorgboerderij