Hoe werkt het?

*U zoekt telefonisch of per e-mail contact met ons.
Wij stellen met u samen een zogenoemde zorgvraag op, dit doen we aan de hand van een vragenlijst. Aan de hand van de zorgvraag gaan we kijken welke zorgboerderijen geschikt zijn en welke zorgboerderijen op dit moment plek hebben. 

*U hoort van ons welke zorgboerderijen geschikt zijn en plek hebben.
Er kan bij verschillende zorgboeren kennis worden gemaakt. Zo ontdekt u wat de beste plek is en waar uzelf of uw familielid zich het beste thuis voelt. De klik tussen cliënt en zorgboer is hierbij van belang.

*Na de definitieve keuze vindt er een intakegesprek plaats.
Hierin worden alle afspraken over de begeleiding en het verblijf (de zorg) doorgenomen.

*Er wordt een zorgovereenkomst ondertekend en zorgdoelen opgesteld.
Ook brengen we in beeld welke medicijnen er worden gebruikt.

*Na twee à drie maanden vindt er een tussentijds gesprek plaats met de cliënt,
een familielid, de zorgboer en de zorgcoördinator van Zorgboeren Zuid-Holland.

*Daarna is er jaarlijks een evaluatiegesprek.

*Bij de beeïndiging van de zorg behoort een exitgesprek tot de mogelijkheden.


Informatie aanvragen

Heeft u nog meer vragen over onze werkwijze? Gebruik het antwoordformulier op deze pagina om meer informatie op te vragen of bel ons op: 0184 - 605 301.

Zoek een zorgboerderij