Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

Alle zorgboerderijen op deze site zijn aangesloten bij stichting Zorgboeren Zuid-Holland (ZBZH). Wij ondersteunen de zorgboeren en nemen hen administratieve taken uit handen. ZBZH komt voort uit de afdeling Landbouw en Zorg van vereniging Den Hâneker. Zij zetten zich in voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers in de omgeving van Alblasserwaard  en  Vijfheerenlanden.

De flinke groei van het aantal zorgboeren en zorgvragers zorgde in 2009 voor afsplitsing van de natuurvereniging. De stichting ZBZH is nog altijd verbonden aan Den Hâneker, maar werkt zelfstandig en in de hele provincie.

Wat doet Zorgboeren Zuid-Holland

ZBZH is het centrale loket voor landbouw, zorg en welzijn in Zuid Holland. Wij ondersteunen mensen met een beperking en zorgen ervoor dat zij een prettige plek vinden op een zorgboerderij. Cliënten, ouders, hulpverleners, instellingen en begeleiders kunnen bij ons terecht met al hun vragen over dagbesteding, arbeidstraining/re-integratie, logeren en permanent verblijf op een zorgboerderij.

ZBZH staat voor professionaliteit, kwaliteit, deskundigheid en zorgzaamheid. Wij leveren aanbod op maat voor diverse doelgroepen.
De cliënt krijgt een goede dagbesteding of logeeropvang, zinvolle activiteiten en een veilige en plezierige omgeving aangeboden. Om dat te waarborgen werken alle zorgboeren en ZBZH zelf volgens duidelijke richtlijnen en in nauw contact met elkaar. 

ZBZH staat voor professionaliteit, kwaliteit, deskundigheid en zorgzaamheid. Wij leveren aanbod op maat voor diverse doelgroepen.

De cliënt krijgt een goede dagbesteding of logeeropvang, zinvolle activiteiten en een veilige en plezierige omgeving aangeboden. Om dat te waarborgen werken alle zorgboeren en ZBZH zelf volgens duidelijke richtlijnen en in nauw contact met elkaar. 

Veranderingen in de zorg

Keuze voor een zorgboerderij-Wat Nu?

Vanzelfsprekend

Zoek een zorgboerderij