Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

Alle zorgboerderijen op deze site zijn aangesloten bij stichting Zorgboeren Zuid-Holland (ZBZH). Wij ondersteunen de zorgboeren en nemen hen administratieve taken uit handen. ZBZH komt voort uit de afdeling Landbouw en Zorg van vereniging Den Hâneker. Zij zetten zich in voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers in de omgeving van Alblasserwaard  en  Vijfheerenlanden.

De flinke groei van het aantal zorgboeren en zorgvragers zorgde in 2009 voor afsplitsing van de natuurvereniging. De stichting ZBZH is nog altijd verbonden aan Den Hâneker, maar werkt zelfstandig en in de hele provincie.

Wat doet Zorgboeren Zuid-Holland

ZBZH is het centrale loket voor landbouw, zorg en welzijn in Zuid Holland. Wij ondersteunen mensen met een beperking en zorgen ervoor dat zij een prettige plek vinden op een zorgboerderij. Cliënten, ouders, hulpverleners, instellingen en begeleiders kunnen bij ons terecht met al hun vragen over dagbesteding, arbeidstraining/re-integratie, logeren en permanent verblijf op een zorgboerderij.

ZBZH staat voor professionaliteit, kwaliteit, deskundigheid en zorgzaamheid. Wij leveren aanbod op maat voor diverse doelgroepen.
De cliënt krijgt een goede dagbesteding of logeeropvang, zinvolle activiteiten en een veilige en plezierige omgeving aangeboden. Om dat te waarborgen werken alle zorgboeren en ZBZH zelf volgens duidelijke richtlijnen en in nauw contact met elkaar. 

ZBZH staat voor professionaliteit, kwaliteit, deskundigheid en zorgzaamheid. Wij leveren aanbod op maat voor diverse doelgroepen.

De cliënt krijgt een goede dagbesteding of logeeropvang, zinvolle activiteiten en een veilige en plezierige omgeving aangeboden. Om dat te waarborgen werken alle zorgboeren en ZBZH zelf volgens duidelijke richtlijnen en in nauw contact met elkaar. 

Veranderingen in de zorg

Keuze voor een zorgboerderij-Wat Nu?

Vanzelfsprekend

Vertrek directeur Daan Iken

Daan iken treed per 31 december 2017 af als directeur/bestuurder. Met een leeftijd van dan 68 jaar geeft Daan aan zelf te willen gaan genieten van meer vrije tijd. En voegt daaraan toe: 'Na 50 jaar hard werken is het mooi geweest en ga ik het stokje overdragen.' Per 1 januari 2018 gaan de huidige medewerkers Paulien van Pelt en Helene de With samen het nieuwe management team van de stichting vormen. Paulien van Pelt in de rol van directeur/bestuurder en Helene de With als financieel directeur - controller. 

Graag blikken wij nog even terug naar de periode waarin Daan werkzaam was bij de stichting:

Daan Iken is vanaf 2007 betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen de afdeling Landbouw & Zorg van vereniging Den Hâneker. Door de flinke groei van het aantal zorgboeren en zorgvragers is in oktober 2008 de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland ontstaan, waarvan Daan met zijn collega Nelie Slob een tweehoofdig bestuur vormde. Na een pauze in het jaar 2010 is Daan vanaf 2011 bestuurder geworden van de stichting in een eenhoofdig bestuur. Onder zijn leiding is niet alleen het aantal aangesloten zorgboeren in de afgelopen jaren flink toegenomen, maar ook de kwaliteit binnen de zorglandbouw is vergroot. Dit heeft er mede toe geleid dat bij vele cliënten, zorginstellingen, gemeenten en zorgkantoren een groot vertrouwen is gewonnen en een groeiend aantal cliënten gebruik kan maken van de unieke mogelijkheden die de zorgboerderijen te bieden hebben. 


RTL Lifestyle Experience op bezoek bij Zorgkwekerij De Moestuin

Op zondag 29 oktober was RTL Lifestyle Experience presentator Ferry de Graaf op bezoek bij Zorgkwekerij De Moestuin. Hij leerde niet alleen meer over de dagbesteding op deze zorgkwekerij, maar ook werd hem duidelijk waar de stichting in voorziet. Zie het onderstaande filmpje! 


 

Karin's Zonnestraal op TV bij de EO

Zorgboerderij Karin's Zonnestraal was op 1 november 2016 uitgebreid te zien bij het tv-programma Geloof en een hoop liefde van de Evangelische Omroep. Via onderstaande link kunt u deze uitzending alsnog bekijken:
http://geloofeneenhoopliefde.eo.nl/artikel/2016/11/ik-wil-heel-veel-liefde-en-heel-veel-aandacht-geven/

TV-uitzending bij Hallo Nederland van Omroep Max

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland deed eind 2015 een oproep voor meer zorgboerderijen in Zuid-Holland. Naast het AD besteedde ook het TV-programma Hallo Nederland van Omroep Max aandacht aan onze oproep. Ze gingen langs bij Linda de Jong van zorgboerderij de Herefordhoeve. Kopieer onderstaande link in uw browser en bekijk het itm vanaf 5 min en 11 sec.: 
http://bit.ly/1oqQtlO
Heeft u ook interesse om zorgboer te worden of kent u (potentiële) zorgboerderijen die zich willen aansluiten bij onze organisatie? Stuur dan een mail naar: info@zorgboerenzuidholland.nl of bel met Paulien van Pelt: 0184 - 60 53 01.

 

Zoek een zorgboerderij