Onderstaande tekst is van toepassing op deze website. Door de webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben met als doel met u te corresponderen. Denk hierbij aan de gegevens die u kunt invullen indien u meer informatie wilt over het aanmelden bij een zorgboerderij of het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons aanmeldformulier of per e-mail aan ons verstrekt:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Beschrijving van uw aanvraag

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. U kunt ons volledige privacybeleid hier downloaden.

Gegevens over uw bezoek

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland plaatst cookies waardoor alleen informatie over uw verblijf op de site gemeten (en geanonimiseerd opgeslagen) wordt. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van u als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting Zorgboeren Zuid-Holland.

Colofon

Deze website wordt bijgehouden door onze communicatiemedewerker Nadia van den Arend. Mocht u nog aanvullende op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u haar bereiken via het volgende e-mailadres is: n.vandenarend@zbzh.nl

Download onze privacydocumenten

Hieronder kunt u het verkorte privacyreglement voor onze clienten downloaden en ons volledige privacybeleid en -reglement. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u zich richten tot Monique Bouter, zij is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Zorgboeren Zuid-Holland en bereikbaar via: m.bouter@zbzh.nl

Privacyreglement cliënten Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

Privacybeleid en privacyreglement Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

Zoek een zorgboerderij