Terug naar overzicht

Coronavirus  - Informatie voor cliënten

Update 24 april 2020:
In onze laatste informatie over de maatregelen rondom het coronavirus gaven wij aan dat deze maatregelen tot 28 april van kracht zouden zijn. Daarom geven wij u nu graag een update. Vanaf 28 april kunnen wij het overkoepelende beleid voor de zorg op de zorgboerderijen iets aanpassen. Dit kan op basis van:

  • De actuele richtlijnen vanuit het RIVM
  • De maatregelen die zijn afgekondigd tijdens de persconferentie op 21 april 2020
  • De richtlijn ‘Dagbesteding’ die is ontwikkeld door VWS en handvatten geeft om op verantwoorde wijze aangepaste dagbesteding te kunnen aanbieden.

Dit beleid is besproken met de cliëntenraad (clientenraad@zbzh.nl) en getoetst bij de GGD. Vanaf 28 april is er voor de zorgboerderijen wat meer ruimte om, in aangepaste en beperkte vorm, dagbesteding/begeleiding op te starten als uw zorgbehoefte hier om vraagt (let op: logeeropvang is nog niet mogelijk). Elke zorgboerderij is daarbij anders en heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Maar ook uw behoeften zijn uniek. Maatwerk is daarom het sleutelwoord. Elke zorgboerderij denkt daarom na over de wijze waarop zij de zorg voor u kunnen organiseren. Een combinatie maken van alternatieve zorg en eventuele dagbesteding, en dat binnen de richtlijnen die gelden, is een hele uitdaging. 

Wat kunt u verwachten?
Vanuit de zorgboerderij wordt samen met u bekeken welke mogelijkheden er zijn. Zij kunnen met het oog op de mogelijkheden een zo passend mogelijk aanbod voor u creëren. Houd u er rekening mee dat het in de meeste gevallen niet mogelijk zal zijn om aan te bieden wat u voorheen ook gewend was. Binnen de mogelijkheden die er zijn, wordt er uiteraard zo goed mogelijk op u afgestemd.
Belangrijk om te vermelden is dat wij ons altijd laten leiden door richtlijnen en overheidsadviezen. Zodra deze veranderen, kan dit invloed hebben op de zorg voor u. Wij hopen op uw begrip daarvoor. Na 20 mei 2020 zal er weer een update worden gegeven vanuit de overheid. Kort daarna zal u door ons opnieuw worden geïnformeerd.
Heeft u specifieke vragen over de mogelijkheden op de zorgboerderij? Wendt u dan in eerste instantie tot de zorgboer, zij zullen u het snelst kunnen helpen. Weet echter dat de zorgcoordinator ook altijd beschikbaar is voor overleg.

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie van 1 april 2020
Naar aanleiding van de maatregelen die genomen zijn door het kabinet op zondag 15 maart, heeft de stichting Zorgboeren Zuid-Holland  die dag besloten om de zorgboerderijen te adviseren de dagbesteding, begeleiding en de logeerzorg tot tenminste 6 april op te schorten. Reden hiervan is daar waar mogelijk sociale ontmoetingen te beperken en de verspreiding van het virus daarmee tegen te gaan. Op 31 maart 2020 heeft het kabinet de maatregelen verlengd, in ieder geval t/m 28 april. 

De komende periode                                                                                        

Hoe lang we nog in deze situatie zitten, weten we niet. In ieder geval geldt het aangepaste beleid van Zorgboeren Zuid-Holland ten minste tot 28 april, in navolging van de kabinetsmaatregelen. Het is echter niet ondenkbaar dat ook daarna de zorg niet op normale wijze weer kan worden opgestart. Om de goede dingen voor u te kunnen doen, is het belangrijk dat we twee dingen gaan organiseren
- Als dat nog niet is gebeurd: afspraken maken over óf en wat we voor u kunnen betekenen. Graag komen we samen tot een manier van zorg die past binnen onze mogelijkheden en u verder helpt. Denk hierbij aan vaste momenten van telefonisch contact, beeldbellen, momenten van individuele hulp, etc. Als er nog niets met u is afgesproken, wordt u hiervoor komende periode benaderd. Weet ons echter ook zelf te vinden!
- Mogelijk staat er voor u een evaluatiegesprek gepland. Ondanks dat we deze gesprekken niet op de normale manier op de zorgboerderij kunnen laten plaatsvinden, is het wel belangrijk dat deze gesprekken doorgaan. We organiseren dit via beeldbellen of (indien dit niet of lastig te organiseren is voor u) via telefoon. De zorg coördinator zal met u bespreken op welke manier het gesprek plaats zal vinden. 

Natuurlijk blijven wij alle ontwikkelingen nauw volgen. Mochten er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het beleid en dus op de zorg voor u, dan informeren wij u hier uiteraard over.


Websites waar we u graag op wijzen

Voor de meeste actuele informatie verwijzen wij u door naar de website van het RIVM.

Vandaag is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. 
De website corona.steffie.nl is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.
Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.

Landelijk zijn er ook allerlei initiatieven om mensen te ondersteunen die dit nu extra nodig hebben.

Rode Kruis en Ready2Help
Voor advies bij quarantaine of thuisisolatie. De Rode Kruis Hulplijn 070 -4455 888 is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.

Mantelzorg.nl
Wat kan wel en wat kan niet in de zorg voor uw naaste? We geven antwoord op een aantal vragen.

MEE Mantelzorg
Mantelzorgers kunnen voor vragen of zorgen bellen met de mantelzorglijn: 078 – 206 3202. U kunt ook uw vraag digitaal stellen via mantelzorg@meeplus.nl