Terug naar overzicht

Update - Coronavirus   16 maart 2020

Naar aanleiding van de maatregelen die genomen zijn door het kabinet op zondag 15 maart, heeft de stichting Zorgboeren Zuid-Holland besloten om de zorgboerderijen te adviseren de dagbesteding, begeleiding en de logeerzorg tot tenminste 6 april op te schorten. Reden hiervan is daar waar mogelijk sociale ontmoetingen te beperken en de verspreiding van het virus daarmee tegen te gaan. Alle clienten die zorg ontvangen zijn hierover geinformeerd. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de situaties waarin het stopzetten van de zorg op de zorgboerderij onverantwoorden risico's met zich mee zou brengen. In deze gevallen maken we in overleg uitzonderingen en proberen we binnen de mogelijkheden maatwerk aan te bieden.

Het besluit is zeker niet lichtvaardig genomen en wij realiseren ons de enorme impact die dit heeft op alle betrokkenen. Wij hopen echter op uw begrip. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met uw zorgboerderij of uw zorgcoordinator. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update - Coronavirus     12 maart 2020

Volgens de laatste berichten zijn verschillende aangescherpte maatregelen van kracht. Voor de bezoeken aan de zorgboerderij geldt nog steeds de informatie uit onderstaand bericht. Er is echter een specifieke maatregel die gevolgen heeft voor clienten met griep-, koorts- of hoestklachten (ook als u niet in verdacht gebied bent geweest of in aanraking met een besmet persoon); wij verzoeken u dan thuis te blijven en niet naar de zorgboerderij te komen. Overlegt u daarvoor ook gerust met uw zorgcoordinator en de zorgboerderij. Er wordt geadviseerd om contact op te nemen met uw huisarts als uw klachten verergeren. 
Bent u aanwezig bij een gepland (evaluatie)gesprek met de zorgcoordinator op de zorgboerderij maar u heeft bovengenoemde klachten? Wij verzoeken u dan om dit gesprek te annuleren bij de zorgboerderij en de zorgcoordinator. Het gesprek kan dan worden verzet of eventueel kan telefonisch het e.e.a. worden besproken. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals u zeer waarschijnlijk in verschillende media al heeft vernomen, is het Coronavirus ook in Nederland geconstateerd. Omdat wij vanuit verschillende hoeken vragen krijgen, willen we u kort informeren over de maatregelen die Zorgboeren Zuid-Holland en de aangesloten zorgboerderijen nemen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), en ook wij natuurlijk, willen zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden. Wij houden de berichtgeving van het RIVM daarom nauwlettend in de gaten. Op dit moment zijn er nog geen bepalingen die aangeven dat de zorgboerderijen gesloten zouden moeten worden. Wat belangrijk is voor u, is dat als u in een verdacht gebied zou zijn geweest waar het coronavirus heerst en u heeft (lichte) klachten aan luchtwegen of u bent koortsig, dan is het belangrijk dat u contact opneemt met de huisarts en/of de GGD. De zorgboeren kunnen u dan helaas ook niet ontvangen op de zorgboerderij. Wij vragen u dit echter ook als u niet in een verdacht gebied bent geweest maar wel klachten heeft. Neemt u bij voorkeur eerst even contact op met uw huisarts en overleg wat u in uw situatie het beste kunt doen en wat wordt gadviseerd over uw bezoek aan de zorgboerderij. Bent u in een omgeving geweest waar een besmetting met het Coronavirus aan de orde was (bijvoorbeeld in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem) en twijfelt u of u mogelijk ook besmet bent geraakt? Wij vragen u dan om uw huisarts of de GGD om advies te vragen over het wel of niet bezoeken van de zorgboerderij in uw specifieke situatie. 
 
Wat mag u van ons verwachten?
- U kunt er vanuit gaan dat er extra toezicht zal zijn op de zorgboerderijen als het gaat om de hygiënevoorschriften vanuit het RIVM. Als gevolg van de voorschriften raden wij fysiek contact, zoals het schudden van handen, af. Wat betreft uw zorgcooördinator: indien er een intake- of evaluatiegesprek gepland staat de komende dagen, zal deze het fysieke contact mijden en dus ook het schudden van de hand tijdelijk achterwege laten. 
- Op de zorgboerderijen zal extra worden gelet op mogelijke ziekteverschijnselen zoals hoesten, andere luchtwegproblemen en/of koorts. 
- In het geval van ziekteverschijnselen bij begeleiders op de zorgboerderij of bij de zorgboer zelf, heeft dit mogelijk gevolgen voor de dagbesteding of de logeeropvang. Hiervoor zal ten allen tijde eerst met de huisarts of de GGD worden overlegd voor advies en indien dit de zorg voor u zal raken, dan informeren wij u persoonlijk. 
- We zullen altijd de richtlijnen blijven volgen die het RIVM afgeeft (www.rivm.nl). Mocht de situatie wijzigen en dat heeft gevolgen voor u, dan communiceren wij uiteraard zo snel mogelijk.

Wellicht heeft u nog andere vragen. U mag altijd contact opnemen met uw zorgcoordinator, maar ook verwijzen wij u naar de website van het RIVM omdat deze de meest recente informatie bevat: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer beschikbaar: 0800-1351.
Op dit moment zien we geen reden tot paniek en kunt u van ons verwachten dat we direct contact opnemen wanneer dat noodzakelijk blijkt te zijn.