Terug naar overzicht

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) heet per 1 maart 2023 ‘Jeugdstem’.

Met deze naam maakt de organisatie duidelijker wat ze doen en voor wie ze het doen: zij geven een stem aan kinderen, jongeren, hun ouders en pleegouders die te maken hebben met jeugdzorg.

Al onze volwassen cliënten kunnen zich wenden tot een vertrouwenspersoon. Bij onze stichting zijn dat Jacqueline Brandenburg en Esther Meppelink. Voor meer informatie klik hier.
Iedere cliënt tot 18 jaar (en diens verzorger(s)) die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek kan rekenen op de steun vanuit 'Jeugdstem'. Meer informatie vind je op de website van Jeugdstem: www.jeugdstem.nl