Update 28 mei 2020

Corona raakt alles en iedereen. Ook de zorg op de zorgboerderijen is voor een aantal weken in grote mate opgeschort en veel clienten hebben alternatieve vormen van zorg ontvangen. Toen eind april de eerste handreikingen voor het aanbieden van dagbesteding uitkwamen, zijn ook de zorgboerderijen weer in beperkte mate en in aangepaste vorm zorg gaan aanbieden op de zorgboerderij. 

De stand van zaken per 1 juni 2020
Op dit moment is de doelstelling van de overheid dat per 1 juni zoveel mogelijk zorg gegeven kan worden zoals dat voorheen ook ging, alleen dan binnen de richtlijnen vanuit het RIVM. Zie daarvoor ook de routekaart. Dat betekent dat zorg weer wordt aangeboden, maar dat zowel de mogelijkheden van de zorgboerderij als de specifieke situatie van de client de mate daarvan bepalen. Er ontstaan op dit moment kleinere groepjes in de dagbesteding, er wordt een nieuwe groepsindeling gemaakt over de dagbestedingsdagen van de week, de zorgboerderij verruimt de openingstijden zodat clienten meer gespreid kunnen komen, etc. Alles blijft in ieder geval maatwerk. 

Op dit moment zijn er ook nog nieuwe richtlijnen die worden uitgewerkt of (weer) worden bijgesteld. Als het bijvoorbeeld gaat om de logeerzorg, het groepsvervoer of bezoekersregelingen voor cliënten die voor langere tijd ergens verblijven. We volgen daarin de ontwikkelingen nauw en doen dit in samenspraak met onze branchevereniging FLZ en collega-organisaties.

Een blik verder vooruit
De komende maanden zullen we met elkaar kijken naar de gevolgen van alle versoepelingen die worden doorgevoerd. We hopen natuurlijk met elkaar dat de positieve lijn die nu is ingezet, ook door zal zetten. Toch zien we ook grote uitdagingen. Het aanbieden van zorg met de 1,5 meter richtlijn in acht nemend, betekent vaak dat er sprake is van een kleinere bezetting en dat niet iedereen de zorg krijgt die hij/zij eerst ook kreeg. Ook het vervoer is een lastig vraagstuk. Hoe organiseren we dat op een verantwoorde manier, waarbij zowel client als chauffeur zich veilig voelt? Voor deze vraagstukken zijn wij ook, via de branchevereniging, in gesprek met VWS. En uiteraard investeren wij veel tijd in de samenwerking met onze contractpartners. We zullen hier met elkaar doorheen moeten komen, maar de ervaringen tot nu toe geven daarvoor goede hoop!