Stichting Zorgboeren Zuid-Holland legt periodiek een lange termijn beleid vast in een beleidsplan. Begin 2022 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan vastgesteld mede dankzij de betrokkenheid van onze zorgboeren, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht.

In het beleidsplan zijn ambities voor de komende 4 jaar geformuleerd. Mooie ambities die ervoor zorgen dat we als stichting met onze aangesloten zorgboeren blijven ontwikkelen en mee bewegen met de ontwikkelingen om ons heen. Maar ook ambities die ervoor zorgen dat we, in die ontwikkelingen om ons heen, blijven staan voor onze kernwaarden, geen onnodige bureaucratie veroorzaken en de tijd die we hebben vooral steken in het daadwerkelijke contact met de cliënt. 

Nieuwsgierig? Lees dan eens door onderstaande heen!