Terug naar zorgboer

Peter Gahrmann

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Omschrijving

Peter Gahrmann is betrokken bij de stichting omdat zijn dochter voor dagbesteding naar een zorgboerderij gaat. Het omgaan met de zorgboeren en andere cliënten van de zorgboerderij en de dieren is voor haar een omslag geweest in haar welzijn. 
Peter vindt dat de zorgboeren nog beter op de kaart gezet moeten worden, vandaar dat hij ervoor heeft gekozen om toe te treden tot de cliëntenraad. Een belangrijk aandachtspunt voor hem is het uitbreiden van het contact tussen cliënten, zorgboeren en de cliëntenraad via o.a. social media. Ook hecht hij waarde aan de ontwikkeling van het Electronisch Cliënten Dossier. Verder vindt Peter goede scholing voor de zorgboeren en het uitbreiden van samenwerkingsrelaties met andere zorgaanbieders erg belangrijk. Hij zet zich de komende jaren in voor een goede samenwerking tussen alle partners van de zorgboeren en de stichting.