Terug naar zorgboer

Peter van Verk


Omschrijving

Peter van Verk is cliënt van zorgboerderij Tro Tardi en wil graag zijn bijdrage leveren aan de cliëntenraad van ZBZH. Peter is werkzaam geweest in het gevangeniswezen en was daar ook actief in de ondernemingsraad (OR). Hij heeft dus ruime ervaring met medezeggenschap.