Terug naar zorgboer

Rob Verwaal

Afdeling / functie

Voorzitter


Contactgegevens
Omschrijving

Rob Verwaal is betrokken bij de stichting omdat zijn zoon naar een zorgboerderij gaat. Toen er tijdens een open dag leden voor de cliëntenraad werden gevraagd heeft hij zichzelf opgegeven.

Rob's zoon ervaart de zorgboerderij als zeer prettig en gaat graag naar de zorgboerderij. Rob vindt dat kinderen op een zorgboerderij op een mooie manier met elkaar en met dieren in contact komen. 

Onderwerpen die Rob graag op de agenda van de cliëntenraad ziet, zijn: bekendheid van de stichting, samenwerking met de contractpartners van ZBZH en de rol van de cliëntenraad hierin. Zijn doel is om een open en positieve samenwerking met de stichting te hebben en elkaar te helpen.