Terug naar zorgboer

Miralda Groen

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Omschrijving

Miralda Groen is moeder van een dochter die gebruik maakt van een zorgboerderij. Over haar deelname aan de clientenraad vertelt zij:
Tijdens een evaluatie werd mij gevraagd of ik interesse zou hebben om deel te nemen aan de cliëntenraad. In februari 2021 ben ik daarom aangeschoven bij een vergadering, waarna ik lid ben geworden van de raad. Ik vind het erg belangrijk dat de deelnemers van de verschillende zorgboerderijen een stem hebben, ook wanneer ze dit niet zelf kunnen. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen, zodat veel mensen gebruik kunnen blijven maken van de verschillende zorgboerderijen