Terug naar zorgboer

Nelie Slob

Afdeling / functie

Voorzitter van de Raad van Advies


Omschrijving

Nelie Slob is per 1 januari 2020 de voorzitter van de Raad van Advies. Zij volgt hiermee haar voorganger Kees Verburg op.
Nelie is betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Zorgboeren Zuid-Holland (toen nog Den Haneker Landbouw en Zorg) in 2008 en was daarvoor al vanuit Den Haneker actief in het doorontwikkelen van het landbouw en zorg concept.