Terug naar overzicht

Gerrit Venis is in het dagelijks leven gemeenteraadslid van Sliedrecht en oud raadsgriffier. Gerrit Venis is lid op voordracht van de cliëntenraad en woont de vergaderingen van de cliëntenraad bij als toehoorder.