Terug naar zorgboer

Jeanette Verloop

Afdeling / functie

Zorgboerin


Contactgegevens
Omschrijving

Jeanette Verloop van zorgtuin Gewoon Anderz in Noordeloos, biedt samen met haar zus Tineke Poirot en voormalig zorgboer Bas de Jong dagbesteding aan jongeren ( 18+), volwassenen en ouderen met een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking of met psychische problemen, langdurig werklozen en ouderen (met beginnende dementie). Bekijk deze pagina voor meer informatie.