Terug naar zorgboer

Jeanette Verloop

Afdeling / functie

Begeleider


Contactgegevens
Omschrijving

Jeanette Verloop van zorgboerderij de Hogt in Noordeloos, biedt samen met Tineke Poirot en Bas de Jong dagbesteding aan jongeren ( 18+), volwassenen en ouderen met een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking of met psychische problemen, langdurig werklozen en ouderen (met beginnende dementie). Bekijk deze pagina voor meer informatie.