Terug naar zorgboer

Tanja Verspui

Afdeling / functie

Begeleider


Contactgegevens
Omschrijving

Tanja Verspui werkt als begeleider bij zorgtuin Gewoon Anderz in Noordeloos. Tanja biedt dagbesteding aan jongeren ( 18+), volwassenen en ouderen met een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking of met psychische problemen, langdurig werklozen en ouderen (met beginnende dementie). Bekijk deze pagina voor meer informatie.