Terug naar zorgboer

Mevr. J. Verdoorn-Sluimer

Lid van de Raad van Toezicht

Mevr. J. Verdoorn-Sluimer is in het dagelijks leven adviseur vastgoedontwikkeling bij de gemeente Roosendaal. Mevr. Verdoorn-Sluimer is lid op voordracht van de cliëntenraad en woont de vergaderingen van de cliëntenraad bij als toehoorder.