Terug naar overzicht
Kwaliteit

In het kader van 'Meta toezicht' heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2023 onderzoek gedaan bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Het onderzoek moest inzicht geven in de werkwijze van ZBZH, de samenwerking met de zorgboerderijen en de wijze waarop kwaliteit geborgd én getoetst wordt. 
De IGJ concludeerde aan de hand van verschillende gesprekken, audits én inspecties op de aangesloten zorgboerderijen dat ZBZH met haar zorgboerderijen kan voldoen aan de normen zoals deze aan koepels worden gesteld. Zij geeft daarmee het vertrouwen af voor de tweede fase van het Meta Toezicht. 

We zijn erg trots op de conclusies van de IGJ en zien daarmee ook de meerwaarde van een samenwerking zoals wij deze hebben, duidelijk bevestigd worden. Benieuwd naar de conclusies in een notendop? Zie dan onderstaande infographic. Het hele rapport is in te zien via deze link