Zorg op onze zorgboerderijen in Zuid-Holland

Bent je op zoek naar begeleiding, dagbesteding of logeeropvang voor jouzelf, een familielid of voor iemand anders? Hecht je waarde aan kleinschaligheid en betrokkenheid, en dat ín een groene omgeving? Dan is een zorgboerderij misschieheader opendagn wel wat je zoekt!