De tevredenheid van de cliënten wordt getoetst via het programma Vanzelfsprekend. Bij aanmelding op de boerderij worden de gegevens van de cliënt in dit systeem ingevoerd en krijgen zij per e-mail (of per post) een uitnodiging als er een kennismakingslijst klaar staat. In deze lijst wordt de cliënt gevraagd naar zijn of haar motieven/doelen om naar de zorgboerderij te gaan. Vervolgens wordt jaarlijks een evaluatielijst aangeboden waarin teruggekeken wordt op de afgelopen periode en de behaalde resultaten. Daarnaast wordt ook gevraagd naar de ervaringen met de zorgboer/begeleiders, de zorgboerderij en de ondersteuning. Dit wordt beoordeeld in de vorm van rapportcijfers. 

De resultaten uit de rapportage 2020
Ieder jaar ontvangt de stichting in november een rapportage. Dit is een automatisch gegenereerde rapportage op basis van ingevulde lijsten door deelnemers (en/of naastbetrokkenen) van de zorgboerderijen. Graag delen wij de uitkomsten hier:

Het bleek dat ruim 50% van onze cliënten de evaluatielijsten heeft ingevuld. In de rapportage staan de motieven, maar ook de cijfers die zowel de cliënten als de naastbetrokkenen aan onze zorgboerderijen hebben gegeven. 

Waardering in rapportcijfers van de cliënten:

- De zorgboer: 8,8
- De werkomgeving (de boerderij): 8,9
- De werkzaamheden: 8,6
- De tevredenheid over zichzelf op de boerderij: 8,1
- De samenwerking met de begeleiding: 8,7
- De andere deelnemers op de boerderij: 7,8
- Tevredenheid over de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving: 7,2

Waardering in rapportcijfers van de naastbetrokkenen:

- Het contact met de begeleiding is goed: 9,8
- De begeleiding is er altijd voor mij als ik hen iets wil vragen: 9,5
- Ik voel me serieus genomen door de begeleiding: 9,6
- Er is voldoende deskundigheid op de boerderij: 9,4

Waarom is de meting van de tevredenheid voor de zorgboer van belang?
De zorgboerderijen vinden het belangrijk om te weten of al hun cliënten tevreden zijn en wat verbeterd kan worden. Met behulp van deze informatie kan de zorgboer de best passende zorg blijven leveren en door ontwikkelen. Ook kunnen zij met deze lijsten aantonen bij de gemeenten en andere organisaties hoe tevreden de cliënten zijn over hun bedrijf. Ook voor de gemeente zelf zijn deze resultaten van groot belang i.v.m. de toekenning van contracten aan zorginstelling.

*De cijfers zijn gemiddelden gebaseerd op alle ingevulde vragenlijsten door de cliënten van de bij ons aangesloten zorgboerderijen. De deelnemende zorgboerderijen waarover gerapporteerd is: De Bernerboefjes, De Hereford Hoeve, Het Gewone Huis, Hoeve Zorgzicht, Kooise Zorgboerderij, Schaap Noot Mies, Zon van Gerechtigheid, Care for You, De Hogt, De Parel, Hoeve de Leeuw, Arie en Els, Boer en Bont, Bogaard, De Elzen, De Lekhoeve, Den Dikken Boom, De Regenboog, De Wevershof, Karin's Zonnestraal, Nooit Gedacht, Op Aarde, Sela, Sparnaaij, Tro Tardi, Zorgkwekerij de Moestuin, Zorgmanege Grenzeloos, Zorgkwekerij Smaak, Zorgboerderij Met Stip, Annemarie's Schaapskooi, De Bonte Shetlanderhoeve, De Morgenster, De Zuidpunt, De Heerlijkheid Zorgt, De Donkse Hoeve en Paardenmelkerij Hoeksche Waard, Gwendolyn's Zorghoeve, Keet by Peet, De Nieuwe Beer.

%MCEPASTEBIN%