De tevredenheid van de cliënten wordt getoetst door het programma Vanzelfsprekend. Bij aanmelding op de boerderij worden de gegevens van de cliënt in dit systeem ingevoerd en krijgen zij per e-mail een uitnodiging als er een evaluatielijst klaar staat. In de evaluatielijst wordt de cliënt gevraagd naar zijn of haar motieven/doelen om naar de zorgboerderij te gaan en naar behaalde resultaten, maar ook om de zorgboer, de zorgboerderij en de begeleiding te beoordelen in de vorm van rapportcijfers. 

De resultaten uit de rapportage
Ieder jaar ontvangt de stichting een rapportage. Dit is een automatisch gegenereerde rapportage op basis van ingevulde lijsten door deelnemers (en/of naastbetrokkenen) van de zorgboerderijen. Het bleek dat 45% van onze cliënten de lijsten heeft ingevuld. In november 2019 ontvingen wij een rapportage over de periode november 2018 t/m oktober 2019.  In de rapportage staan de motieven, maar ook de cijfers die zowel de cliënten als de naastbetrokkenen aan onze zorgboerderijen hebben gegeven. Graag delen wij deze cijfers met u, omdat wij hier trots op zijn! 

Waardering in rapportcijfers van de cliënten (2019):
- De zorgboer: 8,7
- De werkomgeving (de boerderij): 8,4
- De werkzaamheden: 8,4
- De tevredenheid over zichzelf op de boerderij: 7,6
- De samenwerking met de begeleiding: 8,2
- De andere deelnemers op de boerderij: 7,5
- Tevredenheid over de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving: 6,4

Waardering in rapportcijfers van de naastbetrokkenen:
- Het contact met de begeleiding is goed: 9,5
- De begeleiding is er altijd voor mij als ik hen iets wil vragen: 9,4
- Ik voel me serieus genomen door de begeleiding: 9,5
- Er is voldoende deskundigheid op de boerderij: 9,3

Waarom is de meting van de tevredenheid voor de zorgboer van belang?
De zorgboerderijen vinden het belangrijk om te weten of al hun cliënten tevreden zijn. Met behulp van deze informatie kan de zorgboer de best passende zorg blijven leveren. Ook kunnen zij met deze lijsten aantonen bij de gemeenten en andere organisaties hoe tevreden de cliënten zijn over hun bedrijf. Ook voor de gemeente zelf zijn deze resultaten van groot belang i.v.m. de toekenning van contracten aan zorginstelling.

*De cijfers zijn gemiddelden gebaseerd op alle ingevulde vragenlijsten door de cliënten van de bij ons aangesloten zorgboerderijen. De deelnemende zorgboerderijen waarover gerapporteerd is: De Bernerboefjes, De Hereford Hoeve, Het Gewone Huis, Hoeve ZorgZicht, Kooise Zorgboerderij, Schaap Noot Mies, Zon van Gerechtigheid, Care for You, De Parel, Hoeve de Leeuw, Arie en Els, Bergvliet, Boer en Bont, Bogaard, De Elzen, De Lekhoeve, Den Dikken Boom, De Regenboog, De Wevershof, Karin's Zonnestraal, Nooit Gedacht, Op Aarde, Sela, Sparnaaij, Tro Tardi, Zorgkwekerij de Moestuin, ZorgmanegeGrenzeloos, Zorgkwekerij Smaak, Zorgboerderij Met Stip, Annemarie's Schaapskooi, De Bonte Shetlanderhoeve, De Morgenster, De Zuidpunt, De Heerlijkheid Zorgt, De Donkse Hoeve en Paardemelkerij Hoeksche Waard.

%MCEPASTEBIN%