De tevredenheid van de cliënten wordt getoetst via het programma 'Vanzelfsprekend'. Bij aanmelding op de boerderij worden de gegevens van de cliënt in dit systeem ingevoerd en krijgen zij per e-mail (of per post) een uitnodiging als er een kennismakingslijst klaar staat. In deze lijst wordt de cliënt gevraagd naar zijn of haar motieven/doelen om naar de zorgboerderij te gaan. Vervolgens wordt jaarlijks voor het evalautie gesprek een vragenlijst aangeboden waarin teruggekeken wordt op de afgelopen periode en de behaalde resultaten. Daarnaast wordt ook gevraagd naar de ervaringen met de zorgboer/begeleiders, de zorgboerderij en de ondersteuning. Dit wordt beoordeeld in de vorm van rapportcijfers. 

De resultaten uit de rapportage 2022
Ieder jaar ontvangt de stichting in november een rapportage. Dit is een automatisch gegenereerde rapportage op basis van ingevulde lijsten door deelnemers (en/of naastbetrokkenen) van de zorgboerderijen. Graag delen wij de uitkomsten hier: Het bleek dat 47% van onze cliënten de evaluatielijsten heeft ingevuld. In de rapportage staan de motieven, maar ook de cijfers die zowel de cliënten als de naastbetrokkenen aan onze zorgboerderijen hebben gegeven. 

Waardering in rapportcijfers vanuit de rapportage 2022:

  • Wat doe ik op de boerderij geef ik rapportcijfer: 8,4
  • De begeleiders geef ik rapportcijfer 8,9
  • Hoe nuttig is deelname aan de boerderij: 9.

Daarnaast kan cliënt reageren op onderwerpen die het effect van de zorgboerderij meten. De cliënt geeft dan niet zozeer een rapportcijfer maar geeft n.a.v. stelling aan in hoeverre dit voor hem speelt.

Waarom is de meting van de tevredenheid voor de zorgboer van belang?
De zorgboerderijen vinden het belangrijk om te weten of al hun cliënten tevreden zijn en wat verbeterd kan worden. Met behulp van deze informatie kan de zorgboer de best passende zorg blijven leveren en door ontwikkelen. Als de cliënt hiervoor toestemming geeft wordt de vragenlijst besproken tijdens de evaluatiegesprekken. Daarbij kan met deze lijsten aangetoond worden bij de gemeenten en andere organisaties hoe tevreden de cliënten zijn over hun bedrijf. 

Lijst met deelnemende zorgboerderijen waarover gerapporteerd is:
Annemarie's Schaapskooi
Benedenberg
Dagbesteding Buitenleven
De Bernerboefjes
De Bonte Shetlander Hoeve
De Heerlijkheid Zorgt
De Herefordhoeve
De Morgenster
De Wildhoef
De Zuidpunt
Gewoon Andersz
Hoeve ZorgZicht
Keet by Peet
Kooise Zorgboerderij
Paardenmelkerij en zorgboerderij Hoeksche Waard
Schaap Noot Mies
Zon van Gerechtigheid
Zorgboerderij 'Care for You'
Zorgboerderij 'De Parel'
Zorgboerderij 'Hoeve de Leeuw'
Zorgboerderij Arie en Els
Zorgboerderij Boer & Bont
Zorgboerderij Bogaard
Zorgboerderij De Donkse Hoeve
Zorgboerderij De Elzen
Zorgboerderij De Lekhoeve
Zorgboerderij De Regenboog
Zorgboerderij De Riederwaarde
Zorgboerderij Karin's Zonnestraal
Zorgboerderij Nieuwe Beer
Zorgboerderij Nooit Gedacht
Zorgboerderij Sela
Zorgboerderij Sparnaaij
Zorgboerderij Tro Tardi
Zorgboerderij de Wevershof
Zorgboerderij met Stip
Zorgboerderij Wijland
Zorgkwekerij De Moestuin
Zorgkwekerij Smaak
Zorgmanege Grenzeloos
Natuur JZ