Stichting Zorgboeren Zuid-Holland, verder genoemd ZBZH, ondersteunt mensen met een beperking en zorgt ervoor dat zij een prettige plek vinden op een zorgboerderij. Cliënten, ouders, hulpverleners, verwijzers, instellingen en begeleiders kunnen bij ZBZH terecht met al hun vragen over dagbesteding, arbeidstraining/re-integratie en logeren op een zorgboerderij. Stichting Zorgboeren Zuid-Holland staat voor professionaliteit, kwaliteit, deskundigheid en zorg op maat.

Wij zijn het centrale loket voor landbouw, zorg en welzijn in Zuid-Holland en komen voort uit de afdeling Landbouw en Zorg van vereniging Den Hâneker. Den Hâneker heeft verschillende onderdelen op het programma waarvan landbouw en zorg in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden er ook één was. De flinke groei van het aantal zorgboeren en zorgvragers heeft er in 2008 voor gezorgd dat ZBZH zich heeft afgescheiden van Den Hâneker en een eigen stichting is geworden. 

Missie

Zorgboeren Zuid-Holland heeft als missie om zorgboeren in Zuid-Holland zodanig te faciliteren dat de cliënten die gebruik maken van de zorgboerderij in een passend traject/arrangement van dagbesteding en/of kort verblijf komen. De organisatie zorgt ervoor dat de kwaliteit van de diensten voor de cliënt voldoende is.

Visie

De zorg verandert, zien wij. Cliënten krijgen steeds vaker nieuwe zorgvormen aangeboden, waardoor ze in de maatschappij zelfstandiger kunnen functioneren dan in het verleden het geval was. Zorgboeren Zuid-Holland wil er zijn voor cliënten die op zoek zijn naar andere dan de standaard oplossingen die de meeste zorginstellingen bieden. Het sterke punt van een zorgboerderij is dat er veel activiteiten te doen zijn op en rond het bedrijf, waarbij het 'persoonlijke' en 'normale' als een rode draad door de begeleiding lopen. Ook prettig: de rust en ruimte van het buitenleven, het contact met de dieren, de zekerheid van vaste werkzaamheden en de gezellige, gastvrije en sociale sfeer op de boerderij.

Kernwaarden van de organisatie:

  1. De zorgboeren verrichten nevenactiviteiten als zorgboer naast hun bedrijfsvoering als agrarisch bedrijf of naast hun hobby-boerderij, dit leidt tot verbreding van de landbouw.
  2. De aangeboden activiteiten van zorgboeren bestaan voornamelijk uit een vorm van dagbesteding en kort verblijf voor een zo breed mogelijke cliëntengroep en sluiten aan bij de behoefte van de cliënt.
  3. De zorgboeren verrichten de activiteiten in een omgeving waarin persoonlijke aandacht, betrokkenheid, de groene omgeving en het normaliseren centraal staat.
  4. De organisatie is duurzaam en zelfstandig.
  5. Stichting Zorgboeren Zuid-Holland zorgt dat er een goede match gemaakt wordt tussen vraag en aanbod, waarbij de cliënt centraal staat.
  6. Stichting Zorgboeren Zuid-Holland draagt zorg voor een goede kwaliteit en het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening.