Onderstaande tekst is van toepassing op deze website. Door de webpagina's te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jouzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie nodig hebben met als doel te corresponderen. Denk hierbij aan de gegevens die je kunt invullen indien je meer informatie wilt over het aanmelden bij een zorgboerderij of het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die je middels ons aanmeldformulier of per e-mail aan ons verstrekt:

- Naam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Beschrijving van de aanvraag

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Gegevens worden maximaal 14 dagen door ons bewaard en daarna automatisch verwijderd. We houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Je kunt ons volledige privacybeleid hiedownloaden.

Gegevens over je bezoek
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland plaatst cookies waardoor alleen informatie over jouw verblijf op de site gemeten (en geanonimiseerd opgeslagen) wordt. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van jou als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting Zorgboeren Zuid-Holland.

Colofon
Deze website wordt bijgehouden door de medewerkers van Zorgboeren Zuid-Holland. Mocht je nog aanvullende op- of aanmerkingen hebben, dan kan je een bericht sturen naar info@zbzh.nl