Onderstaande tekst is van toepassing op deze website. Door de webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben met als doel met u te corresponderen. Denk hierbij aan de gegevens die u kunt invullen indien u meer informatie wilt over het aanmelden bij een zorgboerderij of het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons aanmeldformulier of per e-mail aan ons verstrekt:

- Naam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Beschrijving van uw aanvraag

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden maximaal 14 dagen door ons bewaard en daarna automatisch verwijderd. We houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. U kunt ons volledige privacybeleid hiedownloaden.

Gegevens over uw bezoek
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland plaatst cookies waardoor alleen informatie over uw verblijf op de site gemeten (en geanonimiseerd opgeslagen) wordt. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van u als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting Zorgboeren Zuid-Holland.

Colofon
Deze website wordt bijgehouden door onze communicatiemedewerker Nadia van den Arend. Mocht u nog aanvullende op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u haar bereiken via het volgende e-mailadres is: m.bouter@zbzh.nl