Terug naar overzicht

Vanmorgen kregen we bezoek vanuit de regio Midden-Holland en Gouda op zorgboerderij De Regenboog in Stolwijk. Consulenten èn beleidsmakers/contractmanagers WMO en Jeugdhulp kregen vanuit de zorgboeren en de aanwezige deelnemers een inkijkje in de praktijk van alle dag. De enorme meerwaarde die de deelnemers ervaren door de kleinschaligheid en betrokkenheid, de herstellende werking van natuur en groen èn het belang om dit soort plekken niet te laten verdwijnen door de druk vanuit overheden en wetgeving zijn goed naar voren gekomen. Dank voor de tijd en aandacht! Zo kunnen praktijkervaringen op de goede wijze gebruikt worden bij het ontwikkelen van beleid en wordt de afstand tussen beleid-praktijk verkleind.

 Stolwijk bezoek