Stichting Zorgboeren Zuid-Holland, verder genoemd ZBZH, is een overkoepelende organisatie voor zo'n 40 aangesloten zorgboerderijen. Wij ondersteunen samen met de zorgboerderijen mensen met een hulpvraag en we zorgen ervoor dat zij een prettige plek vinden op een zorgboerderij. Cliënten, ouders, hulpverleners, verwijzers, instellingen en begeleiders kunnen bij ZBZH terecht met al hun vragen over dagbesteding, arbeidstraining/re-integratie en logeren op een zorgboerderij. ZBZH staat voor professionaliteit, kwaliteit, deskundigheid en zorg op maat.

Een kijkje achter de schermen:

Missie

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland maakt het verschil voor mensen met een hulpvraag door vanuit een groene, agrarische omgeving kwalitatieve zorg, ondersteuning én zingeving te bieden.

Visie

Wij geloven in de kracht van de natuur, het buitenzijn en in de beleving van het ritme van de seizoenen.
De beleving van een ruime, groene, prikkelarme omgeving heelt.

Wij geloven dat mensen in zo’n omgeving tot rust kunnen komen, stabiliseren en herstellen. 
Ze kunnen er leren en zich ontwikkelen door actief bezig te zijn met werk dat ertoe doet.

Wij geloven in de kracht van de begeleiders die zo’n omgeving als hun basis hebben. Die hun levenshouding en ervaring inzetten
om anderen te helpen hun plek in de maatschappij te vinden en te behouden; en daarmee houvast en een rolmodel bieden.

Wij geloven ook in de waarde van de juiste zorginhoudelijke expertise. Niet meer of minder dan nodig.

En daarom geloven wij in de kracht van de zorgboerderij, waar dit alles samen komt.

Visie ZBZH

 

Kernwaarden van de organisatie

De waarden die bij ZBZH centraal staan en als een rode draad door ons werk heen lopen zijn:
Buiten - Gewoon - Betrokken - Zingevend en Inclusief