Alle medewerkers van Stichting Zorgboeren Zuid-Holland en de aangesloten zorgboerderijen zetten zich in voor goede zorg. Toch kan het voorkomen dat cliënten of opdrachtgevers niet tevreden zijn over de dienstverlening. In dat geval kan een klacht worden ingediend. Op deze manier kunnen wij eventuele fouten herstellen en mogelijk toekomstige klachten voorkomen.

 1. Bespreek de klacht met de zorgboer en/of zorgboerin, de zorgcoördinator vanuit Stichting Zorgboeren Zuid-Holland of een medewerker van de zorgboerderij op een rustig tijdstip. Doe dit zelfstandig of samen met de vertrouwenspersoon. Op https://www.zorgboerenzuidholland.nl/voor-deelnemers/vertrouwenspersoon zijn de gegevens te vinden. Waar mogelijk wordt dan direct gekeken naar een oplossing.

 2. Meld de klacht bij de klachtenfunctionaris van Quasir.
  Mocht je er met de zorgboerderij zelf of de medewerkers van Stichting Zorgboeren Zuid-Holland niet uitkomen, dan kan contact worden opgenomen met Quasir. Stichting Zorgboeren Zuid-Holland heeft bij hen haar klachtenregeling en -bemiddeling ondergebracht.
  Een klachtenfunctionaris van Quasir zal binnen 48 uur na uw bericht contact opnemen vervolgens adviseren/helpen bij het oplossen van de klacht.

         Contactgegevens Quasir:
         post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.
         e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Klachtenbemiddeling
         telefonisch: 06-48445538 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
         Meer informatie over Quasir te vinden via www.quasir.nl

 1. Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/Stuur deze brief naar:
  Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. Klachtencommissie Landbouw en Zorg
  Postbus 245,
  6700 AE Wageningen
  e-mail: info@iar.nl
  Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie. 

 2. Geschillencommissie
  De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen, bij de Geschillencommissie kan je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.
  Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg, zie:
  https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/.
  Stuur een brief naar:
  Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
  Geschillencommissie Landbouwzorg
  Postbus 245 6700 AE Wageningen
  Of via e-mail: info@iar.nl

Te downloaden voor meer informatie:
Klachtenregelement ZBZH uitdeelbrief

 Logo Quasir GROEP zonder achtergrond 1