Terug naar overzicht

In maart heeft vanuit de GGD regio Utrecht een pro-actief toezichtsbezoek plaatsgevonden bij Zorgboeren Zuid-Holland.
Er is daarvoor uitgebreid gesproken met het bestuur en de beleidsadviseur vanuit ZBZH waarna ook een tweetal zorgboerderijen zijn bezocht.
Met gepaste trots maken wij ook via deze weg dit rapport openbaar. U kunt het hier inkijken.