Terug naar overzicht

Mooi dat we verder kunnen boeren!

Eind dit jaar verhuizen de 125 koeien van melkvee- en zorgboerderij De Lekhoeve naar een hypermoderne stal aan de Tiendweg in Krimpen aan de Lek.

Verhuizing stal De LekhoeveKRIMPEN A/D LEK - Meer licht, frisse lucht en voldoende ruimte: voor de koeien en jongvee van De Lekhoeve is het straks goed toeven in de nieuwe stal. "We voldoen in één klap aan alle eisen op het gebied van diercomfort", verteld Adrie van der Laan (58). "Op de stalvloer komen emissiearme roosters te liggen waarop de koeien comfortabel lopen. Verder veel drinkpunten en ruime ligboxen. Er komt ook een afkalfstal en aparte ruimte voor koeien die extra aandacht nodig hebben." De bouw is al aardig op weg. Zo ligt de mestkelder er al en begin augustus start de verdere opbouw. Nieuwbouw is volgens de Krimpense melkveehouder 'keihard' nodig, want de huidige stal achter de boerderij aan de Middelland is aan het eind van z'n technische leversduur. Adrie en zijn vrouw Els wilden jaren geleden al verkassen met hun bedrijf. "We zitten nu langs de dijk en dat is gewoon niet de meest ideale locatie om te boeren. Ruimte om uit te breiden is er niet en we moeten elke ochtend met de koeien de Tiendweg oversteken om het weiland te bereiken. Je kunt niet, zoals andere boeren, 's morgens de schuur open zetten." Adrie's geduld werd aardig op de proef gesteld. Het doorlopen van alle bestemmingsplanwijzigingen en procedures duurde jaren. Toch is hij blij dat de bouw uiteindelijk door kon gaan. "Mijn zoon Jelle werkt al in het bedrijf en gaat het langzaamaan van ons overnemen. Voor zijn toekomst is het dus heel belangrijk dat we op de nieuwe locatie, met daaromheen een mooi blok land, verder kunnen boeren."

Dagbesteding bij De Lekhoeve

Naast melkvee biedt De Lekhoeve ook dagbesteding aan cliënten met een zorgvraag. Zij doen allerlei klusjes, variërend van het vegen van de stal, het verzorgen van de kalfjes tot het koken van een maaltijd. Els merkt dat de cliënten uitkijken naar de verhuizing naar de Tiendweg. "Voor hen kan het niet snel genoeg gaan. Het liefst gaan ze er morgen al aan de slag. "Voor in de stal komt een ruime kantine met keuken waar de cliënten aan de slag kunnen. Tevens een grote bovenverdieping die allerlei mogelijkheden biedt voor sport en spel. Naast de stal komt een nieuw huis te staan. De oude woning van de familie Van der Laan gaat eerdaags in de verkoop. een ander melkveebedrijf gaat er niet komen. "Dat is zo vastgelegd in de exploitatieovereenkomst", legt Adrie uit. "De stallen worden gesloopt waarna er plek is voor twee bouwkavels. Straks heb je hier nog maar één melkende boer langs de dijk in Krimpen aan de Lek. In m'n vader's tijd waren het er nog zo'n twintig. Dat er zoveel zijn verdwenen is jammer, maar tegelijkertijd doet het me goed dat wij ons melkveebedrijf kunnen voortzetten in de Krimpenerwaard."