Terug naar overzicht


Zorgboeren Zuid-Holland heeft een nieuw lid in de Raad van Toezicht

Petronella de Haan – van der Marel is toegetreden tot de Raad van Toezicht van ZBZH. Petronella volgt daarmee Henk Stolk op, wier termijn af zal lopen op 31-12-2020. Petronella is benoemd op voordracht van de Raad van Advies.


Petronella is ooit gestart als verpleegkundige en heeft een zogenoemd zorgprofiel binnen het bestuur. Ze heeft de eerste achttien jaar van haar werkzame leven als leidinggevende in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. De laatste elf jaar werkt ze als leidinggevende binnen de GGZ waar kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en eventueel bijkomende verslavingsproblematiek behandeld en begeleid worden . Ze is alweer enige jaren werkzaam bij de Hoop ggz als Directeur Zorg en vanuit deze rolneming is ze medeverantwoordelijk voor alle zorg die bij De Hoop ggz wordt geboden.

 Over haar keuze om lid te worden van de Raad van Toezicht van ZBZH zegt zij:
“Ik ben zelf niet opgegroeid op een boerderij, maar doordat mijn wieg in de Alblasserwaard stond, ben ik wel opgegroeid in een agrarische omgeving. Sinds een half jaar woon ik weer in de gemeente Molenlanden en geniet ik van de groeiende contacten met mijn buren waarvan een deel van hen een boerenbedrijf hebben. Werk waar je talenten in zichtbaar worden, werk waardoor je je van betekenis voelt en waardoor je je gezien weet is voor iedereen belangrijk. Het maakt daarbij niet uit of dit betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding is, het draagt bij aan ieders welbevinden. Vanuit mijn ervaring in de zorg voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking e/of psychische problematiek weet ik maar al te goed hoe belangrijk het is om een dagbestedingsplek te hebben wat past bij iemands interesse, ontwikkelpotentie en verdere mogelijkheden. Ik geloof echt in het aanbod van de zorgboeren.
Met dat ik kennis gemaakt heb met ZBZH ben ik nog meer onder de indruk geraakt van het mooie zorgaanbod van de zorgboeren. Mooi om ook de aandacht voor kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering binnen ZBZH terug te zien in de geformuleerde ambities voor de komende jaren. Hier wil ik dan ook graag vanuit een toezichthoudende rol een bijdrage aan leveren.”

De Raad van Toezicht vindt in Petronella een enthousiast en betrokken nieuw lid.
 “Als voorzitter ben ik blij met de voordracht en het toetreden van Petronella de Haan tot de RvT. Zij voegt gedegen kennis vanuit de zorgsector toe aan het toezicht. Met haar hebben we nu een RvT waarin brede kennis op gebied van financiën, bedrijfsvoering, zorg en juridische aangelegenheden aanwezig is’’. Dirk Heijkoop