Terug naar overzicht
Algemeen Kwaliteit

Het protocol voor het handelen volgens de Meldcode dat wij door de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) hebben laten toetsen, is goedgekeurd! Dit houdt in dat wij beschikken over een protocol dat aan de (momenteel geldende) wettelijke eisen voldoet. En daarom beschikken wij vanaf juni 2018 over het Keurmerk Meldcode.