Terug naar overzicht

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland bestond op woensdag 14 april exact 12,5 jaar. Een mijlpaal om niet zomaar voorbij te laten gaan! Doordat we nog steeds te maken hebben met de beperkingen door het coronavirus, is een feest nu niet mogelijk. Daarom zijn alle zorgboerderijen en alle andere nauwbetrokkenen van de stichting verrast met een feestpakket bij hen thuis.

Terugkijkend zijn we trots en dankbaar voor alles wat de afgelopen 12,5 jaar is gedaan. Het begon al ver voor 2008 (het oprichtingsjaar), toen betrokken boeren uit de Alblasserwaard het aanbieden van nuttige daginvulling aan kwetsbare mensen wilden door ontwikkelen. Veel veranderingen zijn op ons pad gekomen, maar sowieso een ding is blijven bestaan: de wens om professioneel georganiseerd te zijn en dat volgens de kernwaarden van de zorglandbouw. Kleinschalige zorg, gericht op wat juist die ene persoon nodig heeft, uitgevoerd door betrokken zorgboeren en hun begeleiders in een groene omgeving.

Mooi is dat we dit jaar, het jaar van het 12,5 jarig bestaan, juist ook bewust stilstaan bij de toekomst. We zijn aan de slag gegaan met het nieuwe strategische beleidsplan en denken met alle betrokkenen na over de vraag: waar staan wij over een aantal jaar? Wat moet dan zeker nog behouden zijn? En wat kunnen we verbeteren?
We kijken vol vertrouwen én energie die toekomst in maar vast en zeker staat sowieso: wij gaan voor LOEIgoeie zorg!