Terug naar overzicht
Algemeen Zorgboerderij Kwaliteit

De stichting is een samenwerking aangegaan met de scholen voor speciaal onderwijs SBO De Akker en SO De Rank uit Sliedrecht om ‘Buitengewoon Onderwijs’ te bieden op zorgboerderij Care for You in Bleskensgraaf.

Het traject ‘Buitengewoon Onderwijs’ gaat van start als pilot en heeft als doel om uitval van leerlingen in het onderwijs te voorkomen en leerlingen die reeds zijn uitgevallen weer terug te laten keren naar het onderwijs. De leerlingen volgen het onderwijs gegeven door de docenten zoals ze gewend zijn, alleen dan op een andere locatie én met ondersteunende begeleiding. De locatie waar het onderwijs gegeven wordt, is op zorgboerderij Care for You in Bleskensgraaf. En de begeleiding wordt geboden door zorgprofessional Yvonne Wemmenhove.

Inhoud samenwerking
Op donderdag 17 januari is de intentieverklaring tot samenwerking getekend door Marco Aarnoudse (directeur-bestuurder van SBO de Akker/SO de Rank), Paulien van Pelt (directeur-bestuurder Stichting Zorgboeren Zuid-Holland) en Yvonne Wemmenhove (eigenaar-zorgprofessional zorgboerderij Care for You). Uitgangspunt van deze samenwerking is dat de school verantwoordelijk is voor het onderwijs en de zorgboerderij en de stichting verantwoordelijk is voor de ondersteunende begeleiding. Uniek hieraan is dat iedereen zich bij zijn eigen expertise houdt om zo de leerlingen op de best mogelijke en passende wijze onderwijs te kunnen bieden. Het onderwijstraject is inmiddels gestart met 3 leerlingen. ‘Buitengewoon Onderwijs’ is mede tot stand gekomen door de positieve invloed die de gemeente Molenlanden heeft gehad op de ontwikkeling ervan.

Meer informatie?
Op maandag 11 en dinsdag 12 maart bent u welkom tijdens de open dag bij Zorgboerderij Care for You voor meer informatie over dit nieuwe onderwijstraject. 

Tekenen samenwerking SBO de Akker en stichting ZBZH

                                                                               V.l.n.r. Yvonne Wemmenhove, Marco Aarnoudse en Paulien van Pelt.