Terug naar overzicht

Samen werken aan een gezamenlijk doel; wij zijn er trots op!
Buitengewoon Onderwijs is een initiatief waarbij samen wordt gewerkt tussen de scholen voor speciaal onderwijs De Akker en De Rank, Stichting Zorgboeren Zuid-Holland, zorgboerderij Care for You en de jeugdzorgregio Zuid-Holland Zuid. Dit alles met als doel om thuiszitters weer terug naar het onderwijs te halen en ‘nieuwe’ thuiszitters te voorkomen. Kijkt u mee?