Zorg op onze zorgboerderijen in Zuid-Holland

Ben je op zoek naar begeleiding, dagbesteding of logeeropvang voor jouzelf, een familielid of voor iemand anders? Hecht je waarde aan kleinschaligheid en betrokkenheid, en dat ín een groene omgeving? Dan is een zorgboerderij misschien wel wat je zoekt!

 

Door de groei van het aantal zorgboerderijen steeg ook de behoefte aan een systeem dat de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt. Omdat de systemen uit de reguliere zorg niet goed bruikbaar zijn op een zorgboerderij, is er vanuit de Federatie Landbouw & Zorg een kwaliteitssysteem ontwikkeld.

Wat houdt dit kwaliteitssysteem in?
Iedere zorgboer is verplicht om binnen het jaar na starten een goedgekeurd kwaliteitssysteem ingeleverd te hebben. Het kwaliteitssysteem is eigenlijk een uitgebreide digitale vragenlijst over allerlei aspecten van de zorgboerderij waardoor de kwaliteit en veiligheid duidelijk zichtbaar wordt gemaakt. 

Wanneer krijgt een zorgboer het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien!'?
Als het kwaliteitssysteem is goedgekeurd (dus er is een positieve evaluatie), volgt het jaar erna een audit waarbij een onafhankelijk beoordelaar door de federatie wordt uitgenodigd om te controleren of het kwaliteitssysteem effectief operationeel is. Wanneer dit alles als positief wordt beoordeeld, wordt het kwaliteitskeurmerk verstrekt. Deze audit herhaalt zich vervolgens één keer per drie jaar. Jaarlijks dient in januari een jaarverslag geschreven en ingeleverd te worden om het kwaliteitssysteem te behouden.

Wie verleent het keurmerk?
Federatie Landbouw en Zorg verleent het keurmerk en laat de evaluatie van de kwaliteitssystemen, de beoordeling van de jaarverslagen en de organisatie van de audits door een onafhankelijke organisatie uitvoeren. 

Wat betekent het keurmerk voor cliënten en verzorgers?
- Daar krijg je kundige begeleiding
- Het is een veilige plek, waar je welkom bent en waar je je thuis voelt
- Je zinvol werk doet en helder is van wat je mag verwachten en wat er van jou wordt verwacht
- Je persoonlijke ontwikkeling en welzijn staan hoog in het vaandel
- Iedereen mag er komen kijken, want we zijn trots op wat we zijn!

Wat betekent het keurmerk voor de deelnemende zorgboeren?
Deelnemende zorgboeren die gebruik maken van het kwaliteitssysteem zijn direct aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorgboerderijen. Met het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' voldoen de zorgboeren aan:
- Kwaliteitswet zorginstellingen
- ARBO wet
- Wet klachtenrecht
- Wet bescherming persoonsgegevens
- Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen

Meer informatie over het kwaliteitswaarborg zorgboerderijen kunt u hier vinden.

%MCEPASTEBIN%