Terug naar overzicht
Kwaliteit

Ieder jaar ontvangt de stichting in november een rapportage over de clienttevredenheid. Deze rapportage wordt gemaakt op basis van ingevulde lijsten die deelnemers (en/of naastbetrokkenen) van de zorgboerderijen kunnen invullen in een onafhankelijk rapportagesysteem.
Graag delen wij deze uitkomsten met u!

Het bleek dat ruim 50% van onze cliënten (zo'n 325) een vragenlijst heeft ingevuld. In de rapportage staan de motieven, maar ook de cijfers die zowel de cliënten als de naastbetrokkenen aan onze zorgboerderijen hebben gegeven. 

Waardering in rapportcijfers van de cliënten:
- De zorgboer: 8,8
- De werkomgeving (de boerderij): 8,9
- De werkzaamheden: 8,6
- De tevredenheid over zichzelf op de boerderij: 8,1
- De samenwerking met de begeleiding: 8,7
- De andere deelnemers op de boerderij: 7,8
- Tevredenheid over de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving: 7,2

Waardering in rapportcijfers van de naastbetrokkenen:
- Het contact met de begeleiding is goed: 9,8
- De begeleiding is er altijd voor mij als ik hen iets wil vragen: 9,5
- Ik voel me serieus genomen door de begeleiding: 9,6
- Er is voldoende deskundigheid op de boerderij: 9,4

Al met al een resultaat waar we natuurlijk super trots op zijn. Het toont aan dat de inzet, betrokkenheid en de kwaliteit van de zorgboerderijen gezien en gewaardeerd wordt. Hartelijk dank aan een ieder die de lijsten heeft ingevuld.