Cliëntenraad

Zorgboeren Zuid Holland hecht grote waarde aan de stem van de mensen waar het bij ons om gaat. De cliëntenraad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd over diverse zaken zoals de doelstellingen, kwaliteitsbeleid, belangrijke wijzigingen in de organisatie en de financiële situatie. Ook hebben zij instemmingsrecht over onder andere de klachtenregeling en de mensen die betrokken zijn bij de klachtenregeling. De cliëntenraad is ontzettend belangrijk, omdat juist zij vanuit het cliëntperspectief hun stem laten horen! Wilt u meer lezen over de taken en doelen van de cliëntenraad? Zie onderstaand een flyer en bekijk ook gerust eens de afspraken die de cliëntenraad van Zorgboeren Zuid-Holland heeft gemaakt in het Huishoudelijk-reglement.De cliëntenraad vergadert 4-5 keer per jaar.

 

 

Wie zitten er in de cliëntenraad?

Rob Verwaal

Afdeling / functie

Voorzitter


Contactgegevens
Omschrijving

Rob Verwaal is betrokken bij de stichting omdat zijn zoon naar een zorgboerderij gaat. Toen er tijdens een open dag leden voor de cliëntenraad werden gevraagd heeft hij zichzelf opgegeven.

Rob's zoon ervaart de zorgboerderij als zeer prettig en gaat graag naar de zorgboerderij. Rob vindt dat kinderen op een zorgboerderij op een mooie manier met elkaar en met dieren in contact komen. 

Onderwerpen die Rob graag op de agenda van de cliëntenraad ziet, zijn: bekendheid van de stichting, samenwerking met de contractpartners van ZBZH en de rol van de cliëntenraad hierin. Zijn doel is om een open en positieve samenwerking met de stichting te hebben en elkaar te helpen. 

Andre Hoogendoorn

Afdeling / functie

Ondersteuner cliëntenraad


Contactgegevens
Omschrijving

Andre Hoogendoorn is onafhankelijk ondersteuner van de cliëntenraad. ''Toen mij gevraagd werd of ik de cliëntenraad wilde ondersteunen heb ik daar direct ja op gezegd. Ik ben erg enthousiast over het concept van de zorgboerderij vanwege de mooie omgeving met veel mogelijkheden tot activiteiten/ontspanning. Ik vind het een uitdaging om samen met de leden van de cliëntenraad te werken aan het contact met de cliënten/ de achterban zodat we in staat zijn hun belangen goed te behartigen. Wat ik daarnaast belangrijk vind is dat we met elkaar alert blijven dat niet het systeem maar de mens centraal blijft staan en maatgevend blijft.''
Vanwege de zeer brede achtergrond van Andre (van werkzaam in de industrie tot wethouder tot teamleider/adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg) is de cliëntenraad erg blij met deze externe ondersteuning!

 

Miralda Groen

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Omschrijving

Miralda Groen is moeder van een dochter die gebruik maakt van een zorgboerderij. Over haar deelname aan de clientenraad vertelt zij:
Tijdens een evaluatie werd mij gevraagd of ik interesse zou hebben om deel te nemen aan de cliëntenraad. In februari 2021 ben ik daarom aangeschoven bij een vergadering, waarna ik lid ben geworden van de raad. Ik vind het erg belangrijk dat de deelnemers van de verschillende zorgboerderijen een stem hebben, ook wanneer ze dit niet zelf kunnen. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen, zodat veel mensen gebruik kunnen blijven maken van de verschillende zorgboerderijen

Theo Streefkerk

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Omschrijving

Theo Streefkerk is betrokken bij de stichting omdat hij deelnemer is op een van de aangesloten zorgboerderijen.
Theo is in oktober 2019 toegetreden tot de cliëntenraad. Hij wilde hierin graag participeren omdat hij zag dat in de cliëntenraad alleen naastbetrokkenen van cliënten zitting hadden en hij miste de cliënt zelf. Theo vindt het belangrijk om vanuit de dagelijkse praktijk op de zorgboerderij zijn eigen ervaringen te delen en mee te denken met de ontwikkelingen bij de stichting. 

Peter van Verk

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Omschrijving

Peter van Verk is cliënt van zorgboerderij Tro Tardi en wil graag zijn bijdrage leveren aan de cliëntenraad van ZBZH. Peter is werkzaam geweest in het gevangeniswezen en was daar ook actief in de ondernemingsraad (OR). Hij heeft dus ruime ervaring met medezeggenschap.

Sander Viset

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Contactgegevens
Omschrijving

Sander Viset is zelf deelnemer van de zorgboederij de De Bonte Shetlander Hoeve. Tijdens een gesprek met een zorgcoördinator werd aan hem gevraagd of hij interesse zou hebben om deel te nemen aan de cliëntenraad. In juni 2023 is Sander aangeschoven tijdens een vergadering om te ontdekken wat de cliëntenraad nu eigenlijk inhoudt en heeft zich daarna als lid beschikbaar gesteld.
In zijn vrije tijd is Sander graag met vrienden en doet hij veel samen met zijn hond Hunter.
Sander wil graag meer te weten komen en brainstormen samen met de andere leden over wat zij voor zorgboerderijen en cliënten kunnen betekenen.

 

Er zijn geen actueel items gevonden met deze tags