Cliëntenraad

Zorgboeren Zuid Holland hecht grote waarde aan de stem van de mensen waar het bij ons om gaat. De cliëntenraad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd over diverse zaken zoals de doelstellingen, duurzame samenwerking, verhuizing of opheffing van locatie, belangrijke wijzigingen in de organisatie en financiële situatie. Ook hebben zij instemmingsrecht over onder andere de klachtenregeling, mensen die betrokken zijn bij de klachtenregeling en het kwaliteitsbeleid. Wilt u meer lezen over de taken en doelen van de cliëntenraad? Bekijk dan ook eens het reglement van de cliëntenraad.

De cliëntenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar. Wat er besproken is tijdens de vergaderingen kunt u teruglezen in de verslagen.

Rob Verwaal

Afdeling / functie

Voorzitter


Contactgegevens
Omschrijving

Rob Verwaal is betrokken bij de stichting omdat zijn zoon naar een zorgboerderij gaat. Toen er tijdens een open dag leden voor de cliëntenraad werden gevraagd heeft hij zichzelf opgegeven.

Rob's zoon ervaart de zorgboerderij als zeer prettig en gaat graag naar de zorgboerderij. Rob vindt dat kinderen op een zorgboerderij op een mooie manier met elkaar en met dieren in contact komen. 

Onderwerpen die Rob graag op de agenda van de cliëntenraad ziet, zijn: bekendheid van de stichting, samenwerking met de contractpartners van ZBZH en de rol van de cliëntenraad hierin. Zijn doel is om een open en positieve samenwerking met de stichting te hebben en elkaar te helpen. 

Geurt Mouthaan

Afdeling / functie

Secretaris cliëntenraad


Omschrijving

Geurt Mouthaan is door de stichting gevraagd om zitting te nemen in de cliëntenraad. Hij heeft daar 'ja' op gezegd omdat hij het goed vindt om op deze manier een steentje bij te dragen aan een goede zorgverlening door de zorgboerderijen.
Wat Geurt aanspreekt in het concept zorgboerderij is de ontspannen en landelijke omgeving waarin zorg op maat wordt geboden. Cliënten kunnen zich er in een huiselijke situatie op hun gemak voelen.
Geurt hoopt met zijn zitting in de cliëntenraad namens de cliënten een bijdrage te leveren aan de hoge kwaliteit zorg die nu al wordt geboden en waar mogelijk deze te verbeteren.

Ton Ouwerkerk

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Omschrijving

Ton Ouwerkerk is door zijn echtgenote betrokken bij de stichting. Zij kreeg eind 2009 na een operatie een hersenbloeding en is na haar revalidatie naar een zorgboerderij gegaan.
Ton heeft kunnen ervaren dat de zorgboerderij een goed effect heeft gehad op haar lichamelijke ontwikkeling en zelfvertrouwen en daarom is hij positief te spreken over de effecten van de zorgboerderij.
Ton wenst meer bekendheid naar zorgboeren en cliënten en hoopt in de toekomst op een betere functionerende cliëntenraad.

Mieneke Slob

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Omschrijving

Mieneke Slob is betrokken bij de stichting omdat haar twee zonen gebruik hebben gemaakt van een zorgboerderij. Toen er bij de stichting een cliëntenraad opgestart werd, werd haar gevraagd om daar actief in te worden.
Haar jongens hadden een plekje voor zichzelf nodig en ruimte en uitdaging in de omgang met andere kinderen en dieren. De zorg-boerderij heeft hierin veel kunnen leiden en sturen. Haar jongens zijn sterk gegroeid en daarom zet zij zich nog graag in voor de stichting. Een aandachtspunt voor de cliëntenraad vindt zij de vraag 'hoe gaan wij ons het komende jaar presenteren naar cliënten en ouders toe?'.

Maarten Pors

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Omschrijving

Maarten Pors is betrokken bij de stichting doordat zijn dochter van 12 meerdere boerderijen bezoekt die aangesloten zijn bij de stichting. Het effect van de zorgboerderij spreekt Maarten erg aan. Hij ziet namelijk dat zijn dochter helemaal in haar element is tussen de dieren, ze vindt het heerlijk om mee te werken op de boerderij. Daarnaast zijn de rust, de ruimte en de sociale contacten van grote waarden voor haar. Onderwerpen die van hem de komende tijd op de agenda van de cliëntenraad mogen, zijn ; veiligheid, hygiëne en verdere professionalisering.
Door zijn deelname aan de cliëntenraad hoopt Maarten dat de cliëntenraad meer op het netvlies van de cliënten komt te staan en dat hun belangen goed worden vertegenwoordigd.

Er zijn geen actueel items gevonden met deze tags