Cliëntenraad

Zorgboeren Zuid Holland hecht grote waarde aan de stem van de mensen waar het bij ons om gaat. De cliëntenraad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd over diverse zaken zoals de doelstellingen, kwaliteitsbeleid, belangrijke wijzigingen in de organisatie en de financiële situatie. Ook hebben zij instemmingsrecht over onder andere de klachtenregeling en de mensen die betrokken zijn bij de klachtenregeling. De cliëntenraad is ontzettend belangrijk, omdat juist zij vanuit het clientperspectief hun stem laten horen! Wilt u meer lezen over de taken en doelen van de cliëntenraad? Bekijk dan eens de afspraken die de cliëntenraad van Zorgboeren Zuid-Holland daar over heeft gemaakt in het Huishoudelijk Reglement

 

De cliëntenraad vergadert minimaal 5 keer per jaar. Wat er besproken is tijdens de vergaderingen kunt u teruglezen in de verslagen.

Rob Verwaal

Afdeling / functie

Voorzitter


Contactgegevens
Omschrijving

Rob Verwaal is betrokken bij de stichting omdat zijn zoon naar een zorgboerderij gaat. Toen er tijdens een open dag leden voor de cliëntenraad werden gevraagd heeft hij zichzelf opgegeven.

Rob's zoon ervaart de zorgboerderij als zeer prettig en gaat graag naar de zorgboerderij. Rob vindt dat kinderen op een zorgboerderij op een mooie manier met elkaar en met dieren in contact komen. 

Onderwerpen die Rob graag op de agenda van de cliëntenraad ziet, zijn: bekendheid van de stichting, samenwerking met de contractpartners van ZBZH en de rol van de cliëntenraad hierin. Zijn doel is om een open en positieve samenwerking met de stichting te hebben en elkaar te helpen. 

Geurt Mouthaan

Afdeling / functie

Secretaris cliëntenraad


Omschrijving

Geurt Mouthaan is door de stichting gevraagd om zitting te nemen in de cliëntenraad. Hij heeft daar 'ja' op gezegd omdat hij het goed vindt om op deze manier een steentje bij te dragen aan een goede zorgverlening door de zorgboerderijen.
Wat Geurt aanspreekt in het concept zorgboerderij is de ontspannen en landelijke omgeving waarin zorg op maat wordt geboden. Cliënten kunnen zich er in een huiselijke situatie op hun gemak voelen.
Geurt hoopt met zijn zitting in de cliëntenraad namens de cliënten een bijdrage te leveren aan de hoge kwaliteit zorg die nu al wordt geboden en waar mogelijk deze te verbeteren.

Miralda Groen

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Omschrijving

Miralda Groen is moeder van een dochter die gebruik maakt van een zorgboerderij. Over haar deelname aan de clientenraad vertelt zij:
Tijdens een evaluatie werd mij gevraagd of ik interesse zou hebben om deel te nemen aan de cliëntenraad. In februari 2021 ben ik daarom aangeschoven bij een vergadering, waarna ik lid ben geworden van de raad. Ik vind het erg belangrijk dat de deelnemers van de verschillende zorgboerderijen een stem hebben, ook wanneer ze dit niet zelf kunnen. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen, zodat veel mensen gebruik kunnen blijven maken van de verschillende zorgboerderijen

Theo Streefkerk

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Omschrijving

Theo Streefkerk is betrokken bij de stichting omdat hij deelnemer is op een van de aangesloten zorgboerderijen.
Theo is in oktober 2019 toegetreden tot de cliëntenraad. Hij wilde hierin graag participeren omdat hij zag dat in de cliëntenraad alleen naastbetrokkenen van cliënten zitting hadden en hij miste de cliënt zelf. Theo vindt het belangrijk om vanuit de dagelijkse praktijk op de zorgboerderij zijn eigen ervaringen te delen en mee te denken met de ontwikkelingen bij de stichting. 

Maarten Pors

Afdeling / functie

Lid van de cliëntenraad


Omschrijving

Maarten Pors is betrokken bij de stichting doordat zijn dochter van 12 meerdere boerderijen bezoekt die aangesloten zijn bij de stichting. Het effect van de zorgboerderij spreekt Maarten erg aan. Hij ziet namelijk dat zijn dochter helemaal in haar element is tussen de dieren, ze vindt het heerlijk om mee te werken op de boerderij. Daarnaast zijn de rust, de ruimte en de sociale contacten van grote waarden voor haar. Onderwerpen die van hem de komende tijd op de agenda van de cliëntenraad mogen, zijn ; veiligheid, hygiëne en verdere professionalisering.
Door zijn deelname aan de cliëntenraad hoopt Maarten dat de cliëntenraad meer op het netvlies van de cliënten komt te staan en dat hun belangen goed worden vertegenwoordigd.

Andre Hoogendoorn

Afdeling / functie

Ondersteuner


Contactgegevens
Omschrijving

Andre Hoogendoorn is onafhankelijk ondersteuner van de cliëntenraad. ''Toen mij gevraagd werd of ik de cliëntenraad wilde ondersteunen heb ik daar direct ja op gezegd. Ik ben erg enthousiast over het concept van de zorgboerderij vanwege de mooie omgeving met veel mogelijkheden tot activiteiten/ontspanning. Ik vind het een uitdaging om samen met de leden van de cliëntenraad te werken aan het contact met de cliënten/ de achterban zodat we in staat zijn hun belangen goed te behartigen. Wat ik daarnaast belangrijk vind is dat we met elkaar alert blijven dat niet het systeem maar de mens centraal blijft staan en maatgevend blijft.''
Vanwege de zeer brede achtergrond van Andre (van werkzaam in de industrie tot wethouder tot teamleider/adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg) is de cliëntenraad erg blij met deze externe ondersteuning!

 

Er zijn geen actueel items gevonden met deze tags