Op deze pagina kunt u het jaarverslag van 2018 en het jaarverslag van 2017 inzien. In het jaarverslag worden de prestaties van stichting Zorgboeren Zuid-Holland beschreven als overkoepelend orgaan. Er wordt niet ingegaan op de prestaties van de individuele zorgboerderijen. De jaarverslagen van de zorgboerderijen, welke ten behoeve van het kwaliteitssysteem jaarlijks opgesteld worden, zijn terug te vinden op de website van de Federatie Landbouw & Zorg

Foto jaarverslag