Terug naar overzicht

Frans Vos is partner bij een adviesbureau in de publieke sector. Voorheen was hij secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en werkzaam bij het ministerie van VWS. Frans Vos is lid op voordracht van de Raad van Advies.