Terug naar zorgboer

Dhr. F. Vos

Afdeling / functie

Lid van de Raad van Toezicht


Omschrijving

Dhr. F. Vos is partner bij een adviesbureau in de publieke sector. Voorheen was hij secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en werkzaam bij het ministerie van VWS. Dhr. Vos is lid op voordracht van de Raad van Advies.